loading

Sách, tuyển tập

Sự xuất hiện và sự phát triển đầu tiên của sự sống / A.I. Ôparin ; Dịch: Lê Đức Trọng

Tác giả : A.I. Ôparin ; Dịch: Lê Đức Trọng

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 282tr : hình vẽ ; 19cm

Chủ đề : 1. Nguồn gốc sự sống. 2. sinh vật học. 3. tiến hóa.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Lược sử những ý định giải quyết vấn đề nguồn gốc sự sống. Những giai đoạn tiến hóa đầu tiên của các hợp chất chứa cacbon. Sự hình thành nước canh nguyên sơ. Sự xuất hiện và tiến hóa của các hệ thống tiền sinh học và các cơ thể nguyên sơ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 MVb 391
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 10892 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top