loading

Sách, tuyển tập

Thức ăn sống dùng trong chăn nuôi lợn / Đinh Hùng, Cù Xuân Dần, Lê Thị Minh...

Tác giả : Đinh Hùng, Cù Xuân Dần, Lê Thị Minh...

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 235tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Chăn nuôi. 2. lợn. 3. thức ăn gia súc.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cơ sở khoa học kỹ thuật chăn nuôi lợn bằng thức ăn sống. Kết quả nuôi lợn bằng thức ăn sống ở một số nông trường quốc doanh. Các qui trình kỹ thuật chế biến nuôi lợn qua thức ăn sống

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 MVb 374
Phục vụ đọc tại chỗ
Top