loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập sinh lý thực vật / Lê Đức Diên [và nh.ng. khác] d. ; Lê Khả Kế h.đ.

Tác giả : Lê Đức Diên [và nh.ng. khác] d. ; Lê Khả Kế h.đ.

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 270tr : minh họa ; 19cm

Chủ đề : 1. lúa. 2. sinh lí. 3. Thực vật học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 T-K 581.108 T 968
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 97 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 98 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top