loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập truyện ngắn / Lỗ Tấn ; Trương Chính dịch

Tác giả : Lỗ Tấn ; Trương Chính dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 197

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 312tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Trung Quốc. 2. truyện ngắn. 3. Văn học hiện đại.

Top