loading

Sách, tuyển tập

Đế Thiên Đế Thích : du ký / Nguyễn Hiến Lê

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 95tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Dân tộc học Campuchia -- Đền Angkor kiến trúc dân gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1118/93
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1119/93
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top