loading

Sách, tuyển tập

Công tác bảo hiểm lao động của công đoàn / Bộ Bảo hiểm lao động. Tổng công hội Trung Quốc b.s ; Hữu Hạnh dịch

Tác giả : Bộ Bảo hiểm lao động. Tổng công hội Trung Quốc b.s ; Hữu Hạnh dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 48tr ; 19cm

Chủ đề : 1. bảo hiểm xã hội. 2. bảo hộ lao động. 3. Công đoàn. 4. Trung Quốc.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

ý nghĩa và nguyên tắc cơ bản của chế độ bảo hiểm lao động ở Trung Quốc. Phương châm, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức và chế độ công tác bảo hiểm lao động công đoàn

Top