loading

Sách, tuyển tập

Bốn năm sau : Truyện / Nguyễn Huy Tưởng

Tác giả : Nguyễn Huy Tưởng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 219tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 Vn 1492/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top