loading

Sách, tuyển tập

Bông hoa tám cánh : Truyện tổ lao động xã hội chủ nghĩa phụ nữ miền núi / Ngọc Thạch

Tác giả : Ngọc Thạch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 91tr ; 19cm

Chủ đề : 1. truyện ngắn. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Top