loading

Sách, tuyển tập

Acxen Béc con người của thế kỷ 20 / Irina Rađunxkaia ; Lê Ngọc Thái, Đặng Chung dịch

Tác giả : Irina Rađunxkaia ; Lê Ngọc Thái, Đặng Chung dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 19

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 338tr ; 20cm

Chủ đề : 1. Acxenbéc. 2. sự nghiệp. 3. Thân thế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thân thế, sự nghiệp, con đường học tập trau dồi thế giới quan, nhân sinh quan và cuộc đời lao động sáng tạo khoa học trong nhiều lĩnh vực của Acxenbéc-Liên Xô

Top