loading

Sách, tuyển tập

Bước đầu tìm hiểu tiếng cười trong chèo cổ / Trần Việt Ngữ, Hoàng Kiều

Tác giả : Trần Việt Ngữ, Hoàng Kiều

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 252tr ; 19cm

Chủ đề : 1. chèo cổ. 2. hề chèo. 3. Nghiên cứu văn học. 4. tiếng cười.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Một số đặc điểm về nội dung, tính chiến đấu trong hề chèo; Một số hình thức, thủ pháp nghệ thuật trong hề chèo; Một số chiều hướng về hình thức phê phán đả kích trên sân khấu; Phụ lục một số màn hề, lớp hề chọn lọc của chèo cổ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 8271 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top