loading

Sách, tuyển tập

Chớp biển : Truyện ký / Trần Công Tấn

Tác giả : Trần Công Tấn

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1970

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 94tr ; 19cm

Chủ đề : 1. truyện kí. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Top