loading

Sách, tuyển tập

Tranzito và ứng dụng / Phạm Văn Bảy

Tác giả : Phạm Văn Bảy

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 266tr: hình vẽ ; 19cm

Chủ đề : 1. kĩ thuật điện tử. 2. nguyên lí. 3. Transitor.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chất bán dẫn và việc tiếp xúc; Điốt bán dẫn; Nguyên lý tranzito; Phương pháp chế tạo tranzito; Chế độ làm việc của tranzito; Khuyếch đại âm tần, cao tần - dao động; Máy thu thanh; ứng dụng của tranzito

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 Mvb 408
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 Mvb 425
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 10 VN 11553 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 7669
(K08.06_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top