loading

Sách, tuyển tập

Development management : progress and challenges in the People's Republic of China / ADB

Tác giả : ADB

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : [200-?]

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : xix,128tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 28cm

ISBN : 971-561-479-5

Số phân loại : 338.951

Chủ đề : 1. Tài chính công -- Trung Quốc. 2. Trung Quốc -- Chính sách kinh tế -- 2000-. 3. Trung Quốc -- Điều kiện kinh tế -- 2000-.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 1771
Phục vụ đọc tại chỗ
Top