loading

Sách, tuyển tập

Từ điển dành cho những người có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng : Anh - Việt giải nghĩa = English - Vietnamese dictionary for believers and non-believers with explanation / ng.d. Nguyễn Minh Tiến

Tác giả : ng.d. Nguyễn Minh Tiến

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 200

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 892tr. ; 21cm

Số phân loại : 200.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Thuật ngữ -- Từ điển. 2. Tôn giáo -- Từ điển. 3. Từ điển khoa học xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 K 4298
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top