loading

Sách, tuyển tập

Process geomorphology / Dale F. Ritter, R. Craig Kochel, Jerry R. Miller

Tác giả : Dale F. Ritter, R. Craig Kochel, Jerry R. Miller

Nhà xuất bản : WCB/McGraw-Hill

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Boston [etc.]

Mô tả vật lý : xiii,546p. : ill., 4p. of plates ; 28cm

ISBN : 0-697-07632-6

Số phân loại : 551.41

Chủ đề : 1. Địa hình. 2. Địa lý tự nhiên. 3. Địa mạo học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 2093
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 AF 2094
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top