loading

Bài trích

Dũng-Quý

Đôi nét về hệ điều hành Linux Việt Nam 1.0 // Sài Gòn Giải Phóng. - 05/06/2001. - Tr. 5: ảnh

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tổng Công ty điện tử và tin học Việt Nam đã phát triển và công bố hệ điều hành máy tính Linux VN 1.0. Hệ điều hành Linux VN dựa trên mã nguồn mở của hệ điều hành Red Hat Linux 6.2 với phần giao diện đã được Việt hóa gần 50% tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng VN, Linux hỗ trợ tiếng Việt theo bảng mã 8 bit TCVN 3 trong in ấn và soạn thảo văn bản...

Top