loading

Sách, tuyển tập

Con đường tiến của nghệ thuật nhiếp ảnh / Nguyễn Huy Hoàng

Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng

Nhà xuất bản : Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 166tr. : tranh ảnh, chân dung ; 19cm

Số phân loại : 770.9597

Chủ đề : 1. Nhiếp ảnh -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2710/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2711/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top