loading

Bài trích

Th.P

Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam ra mắt tại TP Hồ Chí Minh // Sài Gòn giải phóng. - 17/2/2001. - Tr.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam (RIUV), trường Đại học đại học quốc tế đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, ra mắt tại số 21 đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3

Top