loading

Sách, tuyển tập

Quản lý nguồn nhân lực xã hội : đào tạo đại học hành chính / Bùi Văn Nhơn, Nguyễn Trịnh Kiểm, Đinh Thị Minh Tuyết

Tác giả : Bùi Văn Nhơn, Nguyễn Trịnh Kiểm, Đinh Thị Minh Tuyết

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 217tr. : sơ đồ ; 20cm

Số phân loại : 331.125

Chủ đề : 1. Kinh tế lao động -- Giáo trình. 2. Nguồn nhân lực -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2893/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2894/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top