loading

Sách, tuyển tập

Quy định pháp luật về giáo dục cấp cơ sở

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 294tr. ; 19cm

Số phân loại : 344.59707682

Chủ đề : 1. Giáo dục tiểu học -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Giáo dục trước tuổi đi học -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2853/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2854/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top