loading

Sách, tuyển tập

George Eastman và Kodak / Peter Brooke - Ball ; Mai Quỳnh Tâm, Vĩnh Lộc b.d

Tác giả : Peter Brooke - Ball ; Mai Quỳnh Tâm, Vĩnh Lộc b.d

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 62 tr. : minh họa (1 phần màu ) ; 21 cm

Số phân loại : 770.92

Chủ đề : 1. Danh nhân -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 7324/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 7325/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top