loading

Sách, tuyển tập

Les Formes du relief terrestre : notions de géomorphologie / M. Derruau

Tác giả : M. Derruau

Nhà xuất bản : Armand Colin

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : 119tr. : minh họa ; 24cm

ISBN : 2-200-21014-0

Số phân loại : 551.41

Chủ đề : 1. Địa hình. 2. Địa mạo học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 460/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top