loading

Bài trích

V.D.

UNICEF ghi nhận nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở VN // Sài gòn giải phóng. - 16/05/2001. - Tr.8.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) vừa công bố trong 10 năm qua, cuộc sống của hàng triệu trẻ em trong khu vực đã được cải thiện rất nhiều. 5 nước đang phát triển trong khu vực là Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, và Philippines đã nổ lực giảm đã nổ lực giảm 1/3 tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh xuống còn dưới 70/1.000 trường hợp

Top