loading

Sách, tuyển tập

Mùa hè năm ấy / Y Đạt ; ng.d. Hoàng Hà

Tác giả : Y Đạt ; ng.d. Hoàng Hà

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Đồng Tháp

Mô tả vật lý : 257 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.1352

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 20.

Top