loading

Bài trích

H.H

Hai trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm bằng kỹ thuật ICSI // Sài gòn giải phóng. - 16/05/1998. - Tr.6.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện kỹ thuật ICSI (Intracytoplasmic sperim injectim) để thụ tinh trong ống nghiệm cho 2 trường hợp vô sinh do tinh trùng của người chồng quá yếu

Top