loading

Sách, tuyển tập

Hoa dại lang thang : tiểu thuyết / Đào Hiếu

Tác giả : Đào Hiếu

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 201tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 Vn 122/91
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top