loading

Sách, tuyển tập

Quỷ ám : tiểu thuyết / William Peter Blatty ; Phạm Xuân Thảo dịch

Tác giả : William Peter Blatty ; Phạm Xuân Thảo dịch

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 402 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Phù phép -- Tiểu thuyết. 2. Sở hữu ma quỷ -- Tiểu thuyết. 3. Văn học Mỹ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 MM.00923
(K10.20_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 Vn 1634/90
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 Vn 1635/90
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top