loading

Bài trích

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/5 cho biết... // Sài gòn giải phóng. - 18/05/1998.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 4 ngày tại thủ đô Seoul mà không đạt được hiệp định như phía Mỹ đề nghị với Hàn Quốc là mở rộng thị trường nhập khẩu xe hơi vào Hàn Quốc

Top