loading

Bài trích

Đ.H

Trồng mới hơn 50.000 cây xanh // Sài gòn giải phóng. - 12/01/2001. - Tr.7.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Năm 2000 quận 9 còn trồng gần 10.000m2 cây kiểng bụi thấp và thảm cỏ tại nhiều khu vực

Top