loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Ngu I - cuộc đời và văn nghiệp / Châu Hải Kỳ

Tác giả : Châu Hải Kỳ

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 176tr. : tranh ảnh ; 19 cm

Chủ đề : 1. Nguyễn Ngu I, cuộc đời và sự nghiệp văn chương. 2. Nhà văn Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1337/93
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top