loading

Bài trích

Tìm ra cửa xâm nhập tế bào người của vi-rút HIV // Sài gòn giải phóng. - 07/01/1998. - Tr.6.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu bệnh AIDS Aaron Diamond tại Niu óc đã xác định điều này. Các nhà khoa học Mỹ cho biết họ đã triệt tiêu được chất đồng cảm CCR5 là cửa xâm nhập vào tế bào mà vi-rút HIV bám vào. Họ cũng đã nhận thấy nếu làm thay đổi một điểm trên CCR5 sẽ ngăn chặn được sự xâm nhập của các vi-rút HIV vào tế bào.

Top