loading

Sách, tuyển tập

Nhà văn Việt Nam hiện đại : nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam / b.s. Bế Kiến Quốc [và nh.ng. khác]

Tác giả : b.s. Bế Kiến Quốc [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn Việt Nam

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 243 tr. : chân dung ; 20 cm

Số phân loại : 895.922090034

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1649/92
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1650/92
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top