loading

Bài trích

Nhai kẹo cao su không đường mgừa sâu răng // Khoa học và Công nghệ. - 02/05/2002. - Tr.20.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đại học Washington, Mỹ nghiên cứu phát hiện trẻ nhai kẹo cao su nhiều năm, trong thời kỳ nhai răng mọc sẽ không dễ bị sâu, cho dù đã ngưng ăn kẹo 2 năm sau cũng thế

Top