loading

Bài trích

Hồng Phối

Nhà máy thép Gia Sàng lây lại phong độ của mình // Khoa học và Công nghệ. - 01/01/1994. - Tr.32.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

. Sau vài năm ngưng trệ, năm vừa qua đã lấy lại phong độ Nhà máy do Đức giúp ta xây dựng và trang bị công nghệ với dây chuyền sản xuất khép kín từ khâu luyện thép bằng lò thổi oxy (Lò LD) đến cán kéo thép thành phẩm, được dùng trong xây dựng nhiều công trình trọng điểm của đất nước. Do không có gang để luyện thép bằng lò LD, sản lượng năm 1981 giảm. Công nghiệp luyện thép bằng lò LD theo thiết kế ban đầu không duy trì được. Nhà máy phải chuyển đổi công nghệ sản xuất theo hướng mới, sử dụng lò luyện thép bằng điện hồ quang, nguyên liệu là thép phế liệu

Top