loading

Sách, tuyển tập

Đàm thoại xã giao Anh-Việt-Hoa = English Vietnamese Chinese social conversation / Linh Giang

Tác giả : Linh Giang

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 214tr. ; 20cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại. 2. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại. 3. Tiếng Việt -- Tiếng Việt đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 418/96
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 419/96
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top