loading

Bài trích

Đ.Q.D

Phần mềm mới giúp nâng cao hiệu quả các chuyến bay // Khoa học và Công nghệ. - 28/06/2001.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập đoàn sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới Boeing (mỹ) vừa giới thiệu một ứng dụng phần mềm mới có tên Boeing Laptop tool giúp đội bay giảm bớt các thao tác và các loại sách hướng dẫn, tăng hiệu quả hoạt động bằng cách tăng hiệu quả tính toán về cất cánh và hạ cánh

Top