loading

Sách, tuyển tập

Từ điển văn hóa Việt Nam : phần nhân vật chí / Vũ Ngọc Khánh ch.b

Tác giả : Vũ Ngọc Khánh ch.b

Nhà xuất bản : Văn hóa - thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 613tr. ; 22cm

Chủ đề : 1. Danh nhân văn hóa Việt Nam -- Từ điển tra cứu. 2. Từ điển nhân vật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 8890
(K08.26_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 8891
(K08.26_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top