loading

Bài trích

L.H

Lại nói về nguồn gốc loài người: Những bí ẩn chưa lời giải đáp // Khoa học và Công nghệ. - 01/01/1994. - Tr.26, 27: ảnh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bài phỏng vấn giáo sư nhãn khoa Enerst Muldashert, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật, tạo hình mắt của Nga, đã trở nên nổi tiếng bởi sáng chế kỳ lạ là phát minh ra vật liệu sinh học Aploplant có khả năng kích thích tăng trưởng mô của người (mạch máu, gan, giác mạc..v..v.). Ngoài ra các nhà khoa học còn tiến hành cuộc khảo sát xuyên Himalaya dưới sự hướng dẫn của ông, kết quả thăm dò cho thấy vốn gen của loài người được tồn tại dưới dạng ướp

Top