loading

Bài trích

Trong vòng 14 ngày được cấp giấy phép đầu tư // Khoa học và Công nghệ. - 14/08/1997. - Tr.15.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đó là dự án gia công, lắp ráp khung cửa nhôm các loại và các cấu kiện khung nhôm do tập đoàn Alum Dan Turgeman Limitited (Ixraen) đầu tư 100 phần trăn vốn tại khu chế xuất Sài Đồng B, Ga Lâm, Hà Nội

Top