loading

Bài trích

N.Đ.G

Người mang lại niềm vinh quang cho máy bay lên thẳng // Khoa học và Công nghệ. - 01/01/1994.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Lịch sử máy bay lên thẳng không thể tách rời lịch sử rôto mà người phát minh ra rôto là Igo Sikosky đã mang lại sự phát triển mạnh mẽ của máy bay nói trên.

Top