loading

Bài trích

Giảm giá bán xăng dầu // Khoa học và Công nghệ. - 31/07/1997. - Tr.5.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giảm giá bán lẻ 100 đồng/lít đối với các loại xăng Mogas 92, Mogas 83, dầu hỏa, diezel, nhiên liệu bay áp dụng từ 15/07/1997 tại các tỉnh phía Bắc và 10/07/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh

Top