loading

Bài trích

M.H

Mũi tên trên biển...: Tin vắn KHKT tuần qua // Khoa học và Công nghệ. - 23/10/1997.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Là tên gọi của chiếc tàu biển 2 thân do hãng Iris Catamaran chế tạo

Top