loading

Bài trích

Hoài Anh

Loại bơ mới dành cho những người sợ béo: Công nghệ mới sản phẩm mới // Khoa học và Công nghệ. - 10/10/1996. - Tr.3.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Benecol được làm từ 1 loại dầu thông có chứa hoạt chất sitostanol có tác dụng hạn chế sự hấp thu cholesterol vào máu, được sản xuất ở Phần lan.

Top