loading

Bài trích

M.H

Hướng điều trị bệnh ung thư và triển vọng: Y học với sức khỏe con người // Khoa học và Công nghệ. - 02/11/1995. - Tr.6: ảnh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

3 hướng chính để điều trị ung thư là: phẫu thuật, chiếu tia và liệu pháp hóa học

Top