loading

Bài trích

Đ.V.T

Nếu bạn muốn được giảm thuế ... hãy đến Xingapo ! // Khoa học và Công nghệ. - 04/04/1992. - Tr.11.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Để giảm bớt lượng xe cộ đi lại trong giờ cao điểm, ở Xingapo đã đưa ra một cách sử dụng xe rẻ tiền hơn, đó là dùng kiểu xe cuối tuần là loại xe chỉ dùng từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng - Những người sử dụng loại xe này sẽ được giảm rất nhiều tiền thuế

Top