loading

Bài trích

Nguyễn Xuân

Tương lai bệnh sốt rét sẽ được ngăn chặn // Khoa học và Công nghệ. - 16/04/1990. - Tr.6.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Các nhà khoa học Cộng hòa liên bang Đức đã cho ra đời một loại thuốc phòng chống sốt rét và thử nghiệm thành công ở súc vật

Top