loading

Bài trích

Phan Tấn Dũng

Nhập hệ thống thiết bị 2,3 triệu USD, xí nghiệp TICO có phiêu lưu ?: Kinh tế trong nước // Khoa học và Công nghệ. - 26/06/1993. - Tr.16 : ảnh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Phó giám đốc xí nghiệp bột giặt TICO trả lời phỏng vấn của báo Khoa học kỹ thuật - Kinh tế thế giới về việc xí nghiệp nhập của Y hệ thống thiết bị trên và xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu tẩy rửa

Top