loading

Sách, tuyển tập

Sầu lữ thứ / Hùng Lân

Tác giả : Hùng Lân

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1949

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 1 tờ đôi ; 28cm

Chủ đề : 1. Âm nhạc, tác phẩm -- Ca khúc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 N 2862
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 6 N 2863
Phục vụ đọc tại chỗ
Top