loading

Bài trích

N.Đán

Những cha đẻ của bom A bị kết tội phản bội tình báo kỹ thuật // Khoa học và Công nghệ. - 17/09/1994.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Những tiết lộ trong cuốn sách Nhiệm vụ đặc biệt của một cựu lãnh đạo tình báo Xô Viết Pavel Sudoplatov, được xuất bản ở Luân Đôn New York và Paris. Theo tác giả cuốn sách, khá nhiều nhà vật lý học đã chế tạo bom nguyên tử cho Hoa Kỳ đã phản bội, vì họ làm việc cho Liên Xô.

Top