loading

Sách, tuyển tập

Tự học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu [tài liệu điện tử] : giáo trình tự học hoàn chỉnh nhất nghe, nói, đọc, viết

Nhà xuất bản : k.n.

Năm xuất bản : 200-?]

Nơi xuất bản : [K.đ

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

Số phân loại : 495.78

Chủ đề : 1. Tiếng Triều Tiên -- Dạy và học. 2. Tiếng Triều Tiên -- Giảng dạy bằng máy tính. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 1626
Phục vụ đọc tại chỗ
Top